RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
kortweg RI&E

De Arbo-wet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo-beleid). Het doel hiervan is om ongewenste risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor ongevallen en ziekteverzuim beperkt worden. Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld.
Regio Veilig Nederland heeft al jaren een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een RI&E. Door een gestructureerde methode worden alle risico’s op een vakkundige manier in kaart gebracht. Dit uiteraard volgens de op dit moment geldende vigerende normen en wetgevingen.

Wat is een RI&E ?

Een RI&E is een systematische inventarisatie en weging van de voorkomende aanwezige risico’s binnen een bedrijf. Door deze risico’s in kaart te brengen en te analyseren kan er worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Deze worden verwerkt in het Plan van Aanpak dat samen met het bedrijf wordt opgesteld.

Waarom een RI&E ?

Redenen om een RI&E binnen uw organisatie op te zetten zijn er legio. De belangrijkste is dat dit in het kader van de Arbo-wet een wettelijke verplichting is voor elk bedrijf. Tevens biedt de RI&E een uitkomst bij het verbeteren van bestaande werkplekken, het verminderen van een aantal (bijna) ongevallen, het verminderen van het ziekteverzuim en bij het realiseren van structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden.
Resumerend geldt, dat als u binnen uw organisatie continu verbeteringen wilt zien, u met een RI&E een uitstekend instrument in handen heeft om dit gestructureerd en beheerst te bereiken.

Wanneer een RI&E ?

De RI&E dient te worden uitgevoerd voor alle voorkomende werksituaties.

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

 • Inclusief implementatie in uw bedrijf

 • Inclusief rapportage

 • Inclusief adviseur

vanaf

€ 850,00

Heb je nog vragen?
Bel met onze adviseurs op 0184-448181

Actualisering en Onderhoud

Een goedgekeurde RI&E is ca. 3 jaar geldig. Echter is een RI&E een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart
worden beoordeeld door de Arbo-dienst.

Uitvoering

Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk.
Van belang daarbij is:

 • een gesprek met de voor Arbo verantwoordelijke personen en
 • een rondgang door kantoren, terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die:

 • inzicht geeft in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn
 • een prioriteitstelling aangeeft t.a.v. de ernst van de geconstateerde risico’s
 • een goed handvat geven aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Toetsing

De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichtingen getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde Arbo-dienst. Na goedkeuring ontvangt u de RI&E in definitieve vorm. Daarmee heeft u een werkdocument met officiële status. De inventarisatie wordt volgens de wettelijk verplichte AI-1 (Arbo informatieblad) uitgevoerd door een gediplomeerde Veiligheidskundige.

Kosten

Een RI&E is een document dat op maat voor uw bedrijf wordt geschreven, echter globaal kunt u aanhouden;

 • Bij een niet hoog risico(klein) bedrijf en < 25 personeelsleden circa € 1.495,00.
 • Bij een bedrijf met risico’s (groot) bedrijf en > 25 personeelsleden circa € 2.800,00.

Kortom een RI&E is maatwerk en een offerte op maat (op aanvraag) om tot een juiste prijsstelling te komen is in deze van belang.

Opmerking(en)

 • Indien er voor meerdere locatie gelijktijdig een RI&E moet worden gemaakt en er één beleid is vooralle locaties kan er één beleidsmatige RI7E worden gemaakt met een separate aanvulling per locatie. Prijs eveneens op aanvraag .
 • Aanvullend zijn de reis- kilometerkosten € 0,42 km.

Wilt u ook uw bedrijf veiliger maken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op