BRANDVEILIGHEID

quickscan

Elk gebouw moet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften zijn niet voor elk gebouw hetzelfde, zo zijn bijvoorbeeld gebruiksfunctie, bouwjaar en verleende vergunningen van invloed op wat noodzakelijk is. Om snel inzicht te krijgen in de status van brandveiligheid en of uw gebouw voldoet aan de gestelde eisen, kan een QuickScan naar de brandveiligheid richting geven.

Inhoud

De scan geeft inzicht in de verschillende aspecten van brandveiligheid. De rapportage die van de scan gemaakt wordt is onderverdeeld in Bouwkundige-, Installatietechnische- en organisatorische gebreken. Daarbij wordt ook een oplossingsrichting gegeven of een advies om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.

BRANDVEILIGHEID
quickscan

 • inclusief steekproeven

 • Inclusief rapportage

 • Inclusief opname

€ 1.480,00

Heb je nog vragen?
Bel met onze adviseurs op 0184-448181

Werkwijze

Nadat u ons opdracht gegeven heeft om een QuickScan uit te voeren, worden een aantal stappen doorlopen. Allereerst ontvangen wij, indien mogelijk, graag vooraf tekeningen en documenten die in uw bezit zijn op het gebied van brandveiligheid. Vervolgens plannen wij een afspraak in bij het gemeentearchief om daar te
onderzoeken hoe het pand vergund is en welke eisen er gesteld zijn. Nadat deze informatie verzameld is, gaan wij op locatie een opname doen. Tijdens deze opname houden wij steekproeven op alle relevante onderwerpen van brandveiligheid. De steekproeven worden gebruikt om een rapportage op te stellen. In deze rapportage worden de onderwerpen waar een gebrek bij gevonden is verwerkt en een oplossingsrichting of advies bij gegeven.

Inhoud rapportage

In de rapportage komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Bouwkundig

 • Pui constructies

 • Brandwerende scheidingen

 • Vluchtroutes

Installatietechnisch

 • Nood-/ vluchtwegverlichting

 • Brandmeld-/ ontruimingsalarminstallatie

 • Brandbestrijdingsmiddelen

Organisatorisch

 • Ontruimingsplan/ -plattegronden

 • Bescheiden/ logboeken

 • Gebruiksmelding

 • Restrisico’s

Tarieven

 • De kosten zijn als volgt opgebouwd:
 • Onderzoek gemeentearchief en Bescheiden gebouw € 360,00
 • Opname op locatie € 360,00
 • Opstellen onderzoek toegepaste regelgeving, rapportage en advies oplossingsrichting € 540,00
 • Mondelinge toelichting € 240,00

Uiteraard gelden onze leveringsvoorwaarden op al onze trainingen en cursussen. Bekijk ze via deze link.

Aanvulling:

Bij de QuickScan is de aanwezigheid van navolgende relevant en willen wij inzien:

 • Ontruimingsplan
 • Ontruimingsplattegronden
 • Eventueel aanwezig plan “Bedrijfscontinuïiteitsmanagement (BCM)”
 • Eventueel aanwezig (extern) Hoofd BHV.

Opmerking(en)

Aanvullende reis- en kilometerkosten € 0,42 km.

Wilt u ook uw bedrijf veiliger maken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op