ONTRUIMINGSPLAN EN -PLATTEGRONDEN

Ontruimingsplan:

RegioVeilig Nederland heeft ervaren specialisten die u kunnen begeleiden en adviseren bij het maken van het Ontruimingsplan en Ontruimingsplattegronden. Het ontruimingsplan is een schriftelijk plan met ontruimingsplattegronden waarin vermeld wordt hoe te handelen bij een calamiteit. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft voor het opstellen van het plan een aantal richtlijnen aangegeven. Deze richtlijnen zijn opgesteld om een standaardisatie te verkrijgen bij de brandweerkorpsen welke aan de hand van de gegevens uit het ontruimingsplan hun inzet mede kunnen bepalen. Om deze reden moet een ontruimingsplan kunnen worden getoetst door de brandweer, maar ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, en de arbeidsinspectie.
Wij hebben al jaren deskundigheid en een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een ontruimingsplan inclusief de ontruimingsplattegronden. Dit uiteraard volgens de voor dit moment geldende vigerende normen en wetgevingen.

Inhoud Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een schriftelijk plan waarin vermeld wordt hoe te handelen bij een calamiteit. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft voor het opstellen van het plan een aantal richtlijnen opgesteld (NEN 1414, NEN 4000 en NEN 8112). Deze richtlijnen zijn opgesteld om een standaardisatie te verkrijgen bij de brandweerkorpsen welke aan de hand van de gegevens uit het ontruimingsplan hun inzet mede kunnen bepalen. Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit en in het kader van de Arbowet en Arbo-besluit.
Daarnaast is een ontruimingsplan wettelijk verplicht indien uw bouwwerk beschikt over een brandmeldinstallatie. Het ontruimingsplan dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 8112. Het ontruimingsplan beschrijft de handelingswijze in geval van een ontruiming en de bijbehorende taken voor de medewerkers. Ter verduidelijking van het tekstuele gedeelte moeten conform de norm overzichtsplattegronden zijn opgenomen. Deze plattegronden geven informatie over de plaatsing van de BHV-middelen in het bouwwerk.
Het ontruimingsplan vormt een uitneembaar onderdeel van het BHV-plan, maar is ook separaat van het BHV-plan te gebruiken. Overzichtsplattegronden vormen een vast onderdeel van het ontruimingsplan. Indien u ontruimingsplan, overzichtsplattegronden en ontruimingsplattegronden afneemt, worden de overzichtsplattegronden kosteloos voor u vervaardigd.

ONTRUIMINGSPLAN EN -PLATTEGRONDEN

 • Inclusief implementatie in uw bedrijf

 • Inclusief rapportage

 • Inclusief adviseur

vanaf

€ 640,00

Heb je nog vragen?
Bel met onze adviseurs op 0184-448181

Werkwijze en voorwaarden

Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op de locatie een inventarisatie te maken. Na een intakegesprek met bijvoorbeeld een medewerker (BHV’er, technische dienst of preventiemedewerker) zullen wij ter plekke een ronde lopen en inventarisatie uitvoeren welke verwerkt wordt in het plan en plattegronden.

Standaard wordt geleverd:

 • Eén inventarisatie en (concept)bespreking op uw locatie door een van onze medewerkers.
 • Eén ronde waarin de door u gewenste aanpassingen worden doorgevoerd op het concept dat door ons wordt aangeleverd.
 • Eén ontruimingsplan (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
 • Eén ontruimingsplan (ingebonden exemplaar).

Inhoud Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden maken deel uit van het ontruimingsplan. In grote en/of risicovolle gebouwen en organisaties zullen meerdere plattegronden ontwikkeld dienen te worden. Opzet van de tekeningen en de mate van detaillering, het symboolgebruik, veiligheids- voorzieningen dat door een symbool wordt afgebeeld zal geprojecteerd en geïnventariseerd moeten worden. Plattegronden dienen te worden opgesteld in de juiste kleuren zoals omschreven in de NEN 3011, NEN 1414, NEN 8112 en de NEN-ISO 7010 richtlijnen.

Algemeen

Ontruimingsplattegronden informeren aanwezigen over de wijze van ontvluchting en de aanwezige BHV-middelen. Deze plattegronden moeten vervolgens op centrale plekken in het pand opgehangen worden om aanwezigen te informeren.

Werkwijze en voorwaarden

De klant levert actuele digitale bouwtechnische tekeningen of actuele tekeningen op papier op schaal aan. Deze bouwtechnische tekeningen worden als tekenbasis gebruikt voor de nieuwe ontruimingsplattegronden.

Inventarisatie:

Nadat wij van u de opdracht hiervoor hebben gekregen zal er tijdens de inventarisatie er tevens gekeken worden naar overige Arbo & Brandweer technische zaken zoals: Nood- en vluchtwegverlichting, brandontruimingsinstallaties, vluchtweginrichting, blusmiddelen, EHBO middelen, pictogrammen enz. Mochten er zaken zijn die of niet aanwezig zijn of voor verbetering vatbaar zijn zullen we als een advies u dit doen toekomen. Standaard wordt geleverd:

 • Digitale exemplaren in PDF formaat.
 • Ontruimingsplattegronden geprint op A3 formaat papier (één print per plattegrond).
voorbeeld ontruimingsplattegrond

Voorbeeld ontruimingsplattegrond

Tarieven

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Opzetten ontruimingsplan in concept en inventarisatie/gesprek op locatie alsmede uitwerken en in map bedrijfsklaar opleveren € 640,00

Optioneel:

 • Opname van meerdere gebruikers in het ontruimingsplan (indien meerdere gebruikers op één brandmeldinstallatie en alleen indien gewenst) € 100,00).
 • Indiening van het ontruimingsplan bij de brandweer (€ 150,00)
 • Extra ontruimingsplan (ingebonden exemplaar) € 30,00).

Ontruimingsplattegronden

Opzetten tekeningen (concept), inventariseren en uitwerken van twee ontruimingsplattegronden in A4 of A3 formaat € 650,00
Let op; aanvullend benodigde plattegronden worden conform onderstaande doorbelast.

Overige prijzen

 • Extra opzetten/uitwerken plattegronden in A3 of A4 formaat € 75,00
 • Aluminium klapwissellijsten A4 € 16,50
 • Aluminium klapwissellijsten A3 € 19,50
 • Plastificeren A3 / A4 € 5,25

Uiteraard gelden onze leveringsvoorwaarden op al onze trainingen en cursussen. Bekijk ze via deze link.

Montages:

De vermelde plattegrond(en) zijn exclusief montage. Indien u wenst dat wij dit geheel verzorgen bedragen de kosten per plattegrond € 17,50 stuk
Wij dragen zorg voor:

 • de benodigde plattegronden in kleur (huisstijl).
 • op de plattegronden aangeven: vluchtwegen, brandmeldinstallatie, handbrandmelders, panelen, blusmiddelen, EHBO middelen, verzamelplaatsen, gevaarlijke stoffen en afsluiters.
 • tussentijds overleg plegen met belanghebbenden.

Opmerking(en)

Aanvullende reis- en kilometerkosten € 0,42 km.

Wilt u ook uw bedrijf veiliger maken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op