CALAMITEITEN / ONTRUIMINGS-

OEFENING(EN)

Binnen ieder bedrijf dient één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Dit om schade en/of letsel te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden. In de Arbo-wet, is de verplichting tot het regelen van een bedrijfshulpverleningsorganisatie opgenomen.
De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener zijn taken ten aller tijde adequaat kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Een van de belangrijke taken welke een BHV organisatie met regelmaat dienen te beoefenen zijn ontruimingsoefeningen.
Door deze oefeningen en de frequentie behouden zij de kennis en vaardigheden voor een adequate bedrijfshulpverlening en zal het vereiste niveau op dit gebied gehandhaafd blijven.

CALAMITEITEN / ONTRUIMINGSOEFENING(EN)

 • Oefening duurt 0,5/1 uur

 • Inclusief rapportage

 • Inclusief instructeur

€ 550,00

Heb je nog vragen?
Bel met onze adviseurs op 0184-448181

Inhoud rapportage

In de rapportage komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Het toepassing- / taakgebied van een ontruiming:

 • kunnen ontruimen en begeleiden

 • kunnen gebruikmaken van veiligheidsmiddelen

 • kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan

 • kennen van de vluchtroute en het gebruik ervan

 • kennen van de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen

 • kennen van de afgebakende rol van “Bedrijfshulpverlener” binnen het taakgebied van de ontruiming

Wij kunnen hierbij onder ander zorg dragen voor:

 • inzet van een observator/instructeur

 • voorbereiding en bijdrage aan de oefening

 • het observeren van de oefening

 • levering/coördinatie van gewenste materialen zoals rookgenerator, en indien gewenst lotusslachtoffers

 • evaluatie en rapportage van de oefening

De stappen die wij in samenwerking nemen zijn:

 • behoefte/scenario bepaling en uitwerken scenario

 • verkenning / bekijken situaties

 • op de dag/avond van de oefening zal onze instructeur en observator ca. 1 uur (afhankelijk ontruimingsoefening) voor aanvang oefening aanwezig zijn om alles nogmaals met u door te nemen, opbouw realiseren en laatste verkenningsronde maken

 • de oefening zelf zal ca. 0,5 tot 1 uur in beslag nemen, gelijk daarna gevolgd door een mondelinge evaluatie

   

Binnen 1 maand na oefendata zullen wij zorg dragen voor een schriftelijke evaluatie en zal/kan er verder een vervolg gemaakt worden.

Tarieven

Prijsstelling (netto exclusief BTW):
De kosten voor de ontruimingsoefening zoals hiervoor omschreven bedraagt : € 550,00
Dit bedrag is inclusief: – 1 instructeur/veiligheidskundige

 • 1 rookgenerator / vlammendoek, overig te bespreken

Uiteraard gelden onze leveringsvoorwaarden op al onze trainingen en cursussen. Bekijk ze via deze link.

Aanvulling:

Voor wat betreft de overige zaken – aanvulling op de oefening hanteren wij de volgende tariefstelling;
Huur van (aanvullend – per inzet/oefening):

 • extra rookgenerator (ruimte onder de rook) : € 45,00
 • oefen AED, inclusief elektroden : € 55,00
 • reanimatiepop (zodat reanimeren beoefend kan worden) : € 25,00
 • bluspop (voor echt brandend slachtoffer) : € 35,00
 • bottle liquid gas (gasmengsel – gaslekkage) : € 60,00
 • lotusslachtoffer(s) (levende gewonde slachtoffers) : € 95,00
 • extra instructeur/observator : € 135,00

Opmerking(en)

Aanvullende reis- en kilometerkosten € 0,42 km.

Wilt u ook uw bedrijf veiliger maken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op