Missie en Visie

Missie van het bedrijf

DGS Training & Advies B.V. is een stabiele dienstverlener welke zich als een praktijkgerichte totaalleverancier op het gebied van arbeidsveiligheid middels levering, training & advies richt. DGS Training & Advies B.V. werkt volgens standaard richtlijnen.

DGS Training & Advies B.V. levert deze diensten aan de volgende branches:
• Industrie
• Slacht- en Koelhuizen en aanverwante ondernemingen
• Retail, met name supermarktketens
• Kantoor
• Scholen en instellingen
• Opleiders
• Utiliteit

De kwaliteit van werken en de veiligheid voor alle belanghebbenden bewerkstelligt DGS Training & Advies B.V. door een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en door te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het BHV Register.

De klant van DGS Training & Advies B.V. ervaart een meer betrouwbare veiligheid, waarbij er een verminderde kans op ongevallen is en weinig incidenten optreden. De klant heeft daardoor financieel voordeel, wanneer DGS Training & Advies B.V. het totaalpakket uitvoert.

DGS Training & Advies B.V. werkt samen met degelijke toeleveranciers en opleiders . Voor de toekomst verwacht DGS Training & Advies B.V. groei van de activiteiten en verandering (verbetering) van de activiteiten door innovaties. Door deze groei is aanpassingen van de bedrijfsruimte binnen enkele jaren wenselijk.

De medewerkers van DGS Training & Advies B.V. krijgen een eerlijke beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de prestatie die zij leveren en zij kunnen zich ontplooien in dit vakgebied. Daartoe biedt DGS Training & Advies B.V. haar medewerkers opleiding en begeleiding, zowel intern als extern. Medewerkers ervaren de vrijheid om mee te denken over veiligheid en arbo technische problemen in een veilige omgeving. DGS Training & Advies B.V. verwacht van haar medewerkers een loyale houding en het blijvend voldoen aan de verwachtingen van de klant, hetgeen doorlopende ontwikkeling in kennis en vaardigheden vereist.

Locatie Groessen
Sliedrecht

Visie van het bedrijf

DGS Training & Advies B.V. verwacht een groeiende markt voor het leveren en onderhouden van BHV- en veiligheidsmaterialen alsmede Advies en trainingen. Veiligheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Daardoor zullen veiligheidsnormen steeds aangepast worden.

Maatschappelijk zien we dat de gemiddelde leeftijd van de medewerker toeneemt en willen wij dat zij zo lang mogelijk actief zijn. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers vraagt de aandacht van de ondernemer. Door continue aanpassingen in de regelgeving zullen medewerkers doorlopend nieuwe technieken en regels moeten leren.

De concurrentie slaapt niet, klanten blijven kritisch ten aanzien van de prijs en kwaliteit. Hierdoor is efficiency en effectiviteit een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie.

Medewerkers vragen in het algemeen steeds meer om balans in werk en privé. Flexibiliteit van werktijden ligt in het verschiet. Dit is niet alleen gunstig voor medewerkers, maar moet ook voordelen bieden aan het bedrijf. Nieuwe technieken worden ook in dit vakgebied geïntroduceerd en moeten eigen worden gemaakt. Regelgeving met betrekking tot milieu neemt toe, evenals met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Wij zijn er van overtuigd dat wij onze klanten beter kunnen laten presteren door onze resultaatgerichte aanpak waarin de mens en wetgeving(en) centraal staat.

Dat doen we aan de hand van de volgende kernwaarden:

 • duidelijkheid ….. een heldere en overzichtelijke werkwijze
 • betrouwbaarheid ….. wat we met elkaar afspreken, komen we na
 • resultaatgerichtheid ….. daar doen we het voor
 • passie ….. is het begin!
 • plezier ….. voor iedereen belangrijk
 • saamhorigheid ….. het fundament voor samenwerken
 • respect ….. daar heeft u recht op
 • inspiratie ….. uw opdracht
 • innovatie ….. zonder vernieuwing, geen vooruitgang
 • winstgevendheid ….. onze samenwerking moet u rendement opleveren
 • ondernemen ….. uw succes, is ons succes
 • beleving ….. u ervaring met ons
 • duurzaamheid ….. we hechten waarden aan blijvende oplossingen