ONTRUIMINGSPLAN VOLGENS NEN8112

Ontruimingsplan:

Het ontruimingsplan is een schriftelijk plan waarin vermeld wordt hoe te handelen bij een calamiteit waarbij de nadruk ligt op het veilig en efficiënt ontruimen van een gebouw.
Een ontruimingsplan moet worden opgesteld in het kader van het bouwbesluit als er een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het gebouw aanwezig is en in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit vanuit de zorgplicht als werkgever. Het ontruimingsplan is een plan dat specifiek gericht is op één activiteit, het in veiligheid brengen van mensen en eventueel dieren tijdens een noodsituatie. In het ontruimingsplan is beschreven welke maatregelen er moeten worden genomen om gebouwen en/of bedrijfsterreinen te ontruimen. Het ontruimingsplan is een praktisch integraal plan, goed afgestemd tussen theorie en praktijk.

Voor het maken van een ontruimingsplan is de NEN 8112, bedrijfsnoodorganisatie (BNO) en bedrijfshulpverlening een goede richtlijn. De BNO is één van de drie pijlers van de (brandveiligheid). De focus richt zich op alle onderwerpen die uit het risicoanalyseproces naar voren komen. Hiervoor worden maatgevende scenario’s opgesteld. Het eerste toepassingsgebied in het ontruimingsplan is gericht op het bedrijfsproces: ieder bedrijf, van klein tot groot, moet zijn BNO hebben afgestemd op de aanwezige risico’s. Voor complexere bedrijven of bedrijven met grote risico’s zullen de kwaliteit en grootte van de BNO in lijn moeten zijn met hun complexiteit en risico’s. Voor sommige bedrijven kan dit marginaal zijn en slechts gericht op het in veiligheid brengen van de aanwezigen (ontruimen) en het geven van ‘basic life support’ Het tweede toepassingsgebied is gericht op de fysieke verblijfplaats. Dit is over het algemeen het gebouw waar het bedrijf in is gevestigd.

ONTRUIMINGSPLAN VOLGENS NEN 8112

  • Inclusief implementatie in uw bedrijf

  • Inclusief rapportage

  • Inclusief adviseur

vanaf

€ 850,00

Heb je nog vragen?
Bel met onze adviseurs op 0184-448181

Werkwijze opstellen ontruimingsplan

Voor het opstellen van een ontruimingsplan is het noodzakelijk om op de locatie een inventarisatie uit te voeren. Onze adviseur neemt met u de procedures door aan de hand van een checklist en verzoekt informatie te delen. Tijdens de rondgang door het gebouw en over het terrein wordt gebouwkennis opgedaan die noodzakelijk is voor het opstellen van een goed ontruimingsplan. Deze rondgang wordt bij voorkeur uitgevoerd onder begeleiding van het Hoofd BHV of de preventiefunctionaris. Na de rondgang wordt de informatie verwerkt in het ontruimingsplan.

Concept ontruimingsplan

Nadat alle informatie is verwerkt wordt een concept ontruimingsplan aan u verstrekt met het verzoek deze door te nemen en te controleren. Hierna worden de op- en aanmerkingen besproken en verwerkt in het definitieve plan.

Doorlooptijd.

Het opstellen van een ontruimingsplan heeft een doorlooptijd van ca. 3 weken na opdracht.

NEN 8112

Hoewel de NEN 8112 bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening geen wettelijke basis heeft is het een hele goede leidraad voor het opstellen van een ontruimingsplan en wordt bij het volgen van deze norm voldaan aan wet- en regelgeving

Implementatie

Naast het opstellen van een ontruimingsplan is het implementeren in de organisatie de belangrijkste stap. Een ontruimingsplan dient bekend te zijn bij het personeel, bedrijfshulpverleners en directie en minimaal 1x per jaar geoefend worden. Nadat het plan definitief is kunt u een afspraak maken voor de presentatie van het ontruimingsplan in uw organisatie. In de verschillende pakketten bieden wij u de mogelijkheden van Regio Veilig Nederland BV.

Levering

U ontvangt het definitieve ontruimingsplan digitaal in PDF formaat en een geprinte versie in een map.

Bedrijfsnoodplan vs BHV plan vs Ontruimingsplan

De bedrijfsnoodorganisatie is beschreven in het bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan beschrijft structuur en opschaling van de BNO met de verschillende rollen en hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsook de aansluiting met de overheidshulpdiensten. Een bedrijfsnoodplan beschrijft alle mogelijke incidenten voortkomend uit de Risico Inventarisatie die een bedreiging vormen voor de organisatie inclusief de BHV organisatie en de ontruiming. Maar bevat ook deelplannen zoals het ontruimingsplan , handboek bedrijfsdeskundige (inclusief checklists) maar ook een alarmeringsprocedure. Het BHV plan beschrijft de procedures en verantwoordelijkheden van de BHV organisatie inclusief het directiebeleid over bijvoorbeeld de samenstelling van de BHV organisatie, opleidingen, trainingen en oefeningen. Een ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan en beschrijft uitsluitend de ontruimingsprocedures.

Tarieven

Voor het ontruimingsplan hebben wij een aantal pakketten samengesteld zodat u zelf kunt kiezen welk pakket het beste bij u past.

Ontruimingsplan (Basis)

Ontruimingsplan kantoor gebouw: € 850,00
Ontruimingsplan bedrijfsverzamelgebouw: € 975,00
Ontruimingsplan school/KDV: € 975,00
Ontruimingsplan fabriek met werkplaats: € 975,00

Ontruimingsplan (extra)

Opstellen van een ontruimingsplan inclusief :

  • Implementatie van uw plan door middel van een presentatie aan alle belanghebbenden
  • 5 jaar service en support waarbij jaarlijks uw plan gecontroleerd wordt en wijzigingen uitgevoerd
  • 1 ontruimingsoefening na oplevering en implementatie van het ontruimingsplan

– kantoor gebouw: € 1.450,00
– bedrijfsverzamelgebouw: € 1.575,00
– school/KDV: € 1.575,00
– fabriek met werkplaats: € 1.575,00

Uiteraard gelden onze leveringsvoorwaarden op al onze trainingen en cursussen. Bekijk ze via deze link.

Ontruimingsplan (compleet)

Opstellen van een ontruimingsplan inclusief :

  • Implementatie van uw plan door middel van een presentatie aan alle belanghebbenden
  • 5 jaar service en support waarbij jaarlijks uw plan gecontroleerd wordt en wijzigingen uitgevoerd
  • 5 ontruimingsoefeningen (ieder jaar een oefening)

– kantoor gebouw: € 2.750,00
– bedrijfsverzamelgebouw: € 2.975,00
– school/KDV: € 2.975,00
– fabriek met werkplaats: € 2.975,00

Wilt u ook uw bedrijf veiliger maken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op