TOEZICHTHOUDER HOGE DRUK (THD)

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V & G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijke examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

– De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

– De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.
De opleidingen behandelen de onderwerpen conform de toets termen. Kijk voor de actuele toets termen op www.sir-safe.nl