HOGE DRUK OPERATOR / MACHINIST

Opleidingen Hoge Druk Operator

Wij bieden driedaagse opleidingen hoge druk operator in het Nederlands. Op aanvraag is het mogelijk om deze opleidingen in het Duits, Engels en Frans te geven.

Deze opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die belast zijn met hoge druk werk. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan
250 bar of wanneer het pompvermogen meer is dan 10 kW bij een werkdruk van meer dan 25 bar.

Duur en opbouw van de opleidingen

Dag 1 Theorie bespreken, oefenen met de lesstof en oefeningen aan de praktijk-opstellingen.
Dag 2 Theorie bepreken, oefenen met de Lesstof en oefeningen aan de praktijk-opstellingen.
Dag 3 Oefenen aan de praktijkopstellingen en om 13.00 uur het examen afge-nomen door de SIR.

Opleiding Hoge Druk Operator (HDO)

De spuiter is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties. Ook moet hij op de hoogte zijn van

procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat hij op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan.

Tijdens het theorie-examen wordt de kennis van de kandidaat schriftelijk getoetst. Tijdens het praktijkexamen beoordeelt een examenteam of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

* De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift te beheersen.
* Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen.

Opleiding Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk water- straalinstallaties en toebehoren. Omdat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het ook van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Tijdens dit examen wordt zowel de theorie als de praktische kennis van de machinist getoetst.

Hoge druk operator machinist (HDO-M)

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

* Minimaal 6 maanden in het bezit zijn van een geldig certificaat HDO.
* De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.
* Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen.

INDIEN U ZICH WILT AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA: CURSUS@DGS-ARBO.NL OF 088-2034747