DRUK VACUÜM MACHINIST

Opleidingen Druk Vacuüm

Wij bieden tweedaagse opleidingen druk vacuüm in het Nederlands. Op aanvraag is het mogelijk om deze opleidingen in het Duits, Engels en Frans te geven.

Deze opleidingen is bedoeld voor medewerkers die met druk vacuüm werk belast zijn. Bij deze opleidingen is het mogelijk om code 95 te behalen.
De kandidaat dient dan op de eerste dag de hele dag aanwezig zijn.

Duur en opbouw van de opleidingen

Dag 1 Theorie bespreken, oefenen met de lesstof en oefeningen aan de praktijk-opstelling.
Dag 2 Theorie-examen en/of praktijkexamen.

Opleiding Druk Vacuüm Machinist
(DVM-B/ DVM-H)

De machinist heeft bij de voorbereidingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de druk-vacuüm wagen, de aan hem toegewezen medewerkers en alle door het reinigingsbedrijf te verrichten handelingen, die voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn. De machinist is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en bepaalt de te volgen werkwijze in overleg met de assistenten en eventueel de opdrachtgever. De machinist bepaalt of de werkzaamheden kunnen beginnen of moeten worden onderbroken.

Tijdens het theorie-examen wordt de kennis van de kandidaat met betrekking tot de veiligheidsaspecten, apparatuur en begrippen getest. Op het praktijkexamen moet de machinist, aan de hand van een op de praktijk gebaseerde opdracht, aantonen dat hij weet hoe hij veilig te werk moet gaan.

Druk Vacuüm Machinist Basis (DVM-B)

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

* De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.
* Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen.

Druk Vacuüm Machinist Verlenging (DVM-V)

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

* In het bezit zijn van een geldig certificaat DVM.
* De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Opleiding Zuiggraaf Machinist

De zuiggraaf machinist heeft de verantwoordelijkheid voor de zuiggraafmachine, de aan hem (indien van toepassing) toegewezen medewerker(s) en alle te verrichten handelingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden ervan.

Zuiggraaf Machinist Basis (ZGM-B)

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

* In het bezit zijn van een geldige SIR-verklaring ZGM.
* De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

INDIEN U ZICH WILT AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA: CURSUS@DGS-ARBO.NL OF 088 – 203 4747