ASBEST HERKENNEN (SOG)

Asbest heeft veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor u en uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen

Doelgroep/Doelstelling
Deze training is bestemd voor medewerkers die op een (petro)chemische bedrijfsterrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

Categorie conform SSVV
Categorie A

Ingangseisen
Geen

Leerdoel
Herkennen van asbestverdachte materialen

Inhoud training
Theorie
* Wetgeving
* Ontstaan van asbest
* Kenmerken van asbest (eigenschappen en uiterlijk
* Fabricage van asbesthoudende producten
* Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten (o.a. in leidingen en dakbedekkingen)
* Grenswaarden en actieniveau’s
* Maatregelen bij constatering van (verdacht) asbesthoudend materiaal
Praktijk
* Asbestverdachte materialen herkennen

Examinering /Certificering
De training wordt afgesloten met een inhoudelijke onafhankelijke toetsing

Eindtermen
Na afloop van de training kan de cursist:
* Beschrijven waar asbesthoudende materialen te herkennen zijn;
* Plaatsen noemen waar asbesthoudende materialen in het algemeen aangetroffen kunnen worden; de maatregelen noemen die genomen dienen te worden bij constatering van (verdacht) asbesthoudend materiaal);
* De wetgeving omtrent asbesthoudende materialen op juiste wijze interpreteren
Praktijk: asbest verdachte materialen herkennen

Duur
1/2 dag

Locatie
Open inschrijvingen houden wij in Vlaardingen, Coevorden en Groningen.

Prijs (excl. BTW, incl. benodigd lesmateriaal, koffie/thee en versnapering)
€ 198,00 per persoon (p.p.)

Kosten In company (bij opdrachtgever)
Prijs op aanvraag

Opmerking(en)
Inclusief certificaat (bij competentie) SSVV

Indien u zich wilt aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen via: cursus@dgs-arbo.nl of 0184 44 81 81.