AANSLAAN EN BEGELEIDEN VAN LASTEN (SSV)

Deze cursus brengt de cursist de benodigde vaardigheden en kennis bij om het aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten op een
veilige manier te kunnen uitvoeren conform de SSVV-uitvoeringsvoorschriften.

Doelgroep
Al het uitvoerend personeel dat in de (petro)chemische branche lasten aanslaat en begeleidt.

Inhoud
Theorie
* De deelnemer kent algemene basisbegrippen met betrekking tot het
aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten.
* De deelnemer is op de hoogte van wetgeving met betrekking tot het aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten.
* De deelnemer begrijpt specifieke veiligheidsregels voor het veilig aanslaan,
verplaatsen en begeleiden van lasten.
* De deelnemer begrijpt hoe hijsgereedschap en hijsmiddelen veilig toegepast kunnen worden.
* De deelnemer kent de verschillende methoden voor de communicatie tussen de kraanmachinist en de riggingoperator.
* De deelnemer kan de vereiste controles voorafgaand aan het gebruik van radio’s beschrijven.
* De deelnemer weet hoe verschillende soorten lasten aangeslagen kunnen worden.

Praktijk
* De deelnemer kan de juiste voorbereidingen treffen die vereist zijn voor hijsactiviteiten.
* De deelnemer kan hijsgereedschap en hijsmiddelen veilig toepassen.
* De deelnemer kan lasten veilig aanslaan.
* De deelnemer kan de beweging van een last beheersen door juiste communicatie en het gebruik van stuurlijnen.
* De deelnemer kan een last verplaatsen volgens de voorschriften in een hijsplan.
* De deelnemer kan duidelijk communiceren met de kraanmachinist en andere collega’s.

Certificering
Het certificaat Aanslaan en begeleiden van lasten is 5 jaar geldig.

Ingangseisen:
* Technische basiskennis
* Basisvaardigheden lezen en rekenen
* Voldoende lichamelijke conditie
In het bezit van één van de volgende certificaten (of gelijkwaardig):
B-VCA
VOL-VCA
VIL-VCU

Cursusduur
3 dagen (inclusief examen)

Prijs (excl. BTW, incl. examen, locatiekosten, Koffie/Thee en Lunch)
Open inschrijving : € 1.665,00-

Cursuslocatie
Open inschrijvingen:  Hoogvliet Rotterdam

Data
Op aanvraag

Indien u zich wilt aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen via: cursus@dgs-arbo.nl of 0184 44 81 81.