VCA VOL

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA is gebaseerd op de nieuwste wet- en regelgeving alsmede de richtlijnen van het SSVV. Hierdoor bent u verzekerd van de kwaliteit van de inhoud van de cursus en bij controle door de officiële instanties kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen die op dit moment worden gesteld.

Inhoud
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen opnieuw behandeld:
* Veiligheid en gezondheidswetgeving
* Besloten ruimtes Gereedschappen en machines Risico’s, preventie en beheersmaatregelen
* Hijsen, tillen en dragen
* Oorzaken van een ongeval en ongevalpreventie
* Struikelen, uitglijden en vallen
* Gebruik van werkvergunningen
* Werken op hoogte
* Werken met elektriciteit
* Gevaarlijke stoffen
* Persoonlijke beschermingsmiddelen
* Branden en explosies
* Taakrisico analyse
* Basiskennis en begrip van ergonomie
* Toepassing methodes om veilig werken te bevorderen
* Risico’s en beheersmaatregelen van elektriciteit
* Geluid, straling en asbest
* Kennis van bedrijfsnoodplan
* Het doel van procedures en werkvergunningen en toepassing daarvan
* Ontstaan van een ongeval en gevolgen voor het te voeren beleid

Voor aanvang van de training wordt verwacht dat u het cursusboek reeds heeft doorgenomen. U krijgt nog één dag les.

Certificering
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Als deze met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de deelnemer het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA. Dit diploma is 10 jaar geldig.

Cursusniveau
Geen minimale vooropleiding vereist

Cursusduur
DGS biedt u verschillende VOL (VCA) mogelijkheden aan, te weten;

1. De reguliere ééndaagse instructie inclusief boekwerk met aansluitend (onafhankelijk) examen
(van 08.30 t.m 16.30 uur (instructie) en vanaf 16.30 uur examen)

2. De mogelijkheid tot alleen het examen op een van de maandelijks gehouden inloopexamens welke of om 16.30 of om 19.00 uur starten

3. De mogelijkheid tot alleen het aanschaffen van de lesstof middels e-learning

4. En mocht u de e-learning op onze eigen locatie te Sliedrecht willen volgen waarbij wij een computer voor u ter beschikking stellen en u daarnaast aansluitend wil deelnemen aan het examen is dit bij ons eveneens mogelijk (neem hiervoor contact met ons op).

5. Ook voor personen met een chauffeursdiploma welke daarnaast op dienen te gaan voor de Code95 (7 punten) hebben wij de VCA VOL mogelijkheid.

Prijs
Open inschrijving :
(genoemde prijzen zijn excl. BTW)
1. VCA VOL incl. examen € 198,-(incl. Boekwerk, locatiekosten, Koffie/Thee en Lunch)
2. VCA VOL examen € 75,-
3. VCA VOL e-learning only € 99,-
4. VCA VOL e-learning + examen € 140,-
5. VCA VOL incl. CCV examen € 228,- (incl. Boekwerk, locatiekosten, Koffie/Thee en Lunch)
6. In-company: Op aanvraag

Data locatie Sliedrecht 2020
VCA VOL incl. examen
Vrijdag 04 december

Data locatie Vlaardingen 2020
VCA VOL incl. examen
Dinsdag 15 december

Data locatie Zevenaar 2020
VCA VOL incl. examen

Donderdag 19 november
Maandag 14 december

Data locatie Sliedrecht 2021
VCA VOL incl. examen
Donderdag 07 januari
Maandag 01 februari
Woensdag 03 maart
Donderdag 08 april
Dinsdag 11 mei
Maandag 07 juni
Woensdag 14 juli

Data locatie Zevenaar 2021
VCA VOL incl. examen
Donderdag 21 januari
Dinsdag 16 februari
Woensdag 10 maart
Maandag 19 april
Dinsdag 04 mei
Woensdag 16 juni

Indien u zich wilt aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen via: cursus@dgs-arbo.nl of 0184 44 81 81.