PRAKTIJKTRAINING VEILIGHEID RETAIL (PTV)

Bij de Praktijktraining Veiligheid wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur, die diverse casussen en actuele situaties oefent met de cursisten. Cursisten kunnen zelf aangeven waarmee zij willen oefenen in de winkel, op de desbetreffende afdeling of aan de kassa.

Na de pauze worden de diverse situaties met de acteur geoefend in de winkel.

Inhoud
* Klachtenafhandeling, gebruik makend van LSD; luisteren, samenvatten, en doorvragen
* Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag
* Doornemen huisregels
* Actief aanbieden van winkelmandje
* Aanspreken op grensoverschrijdend gedrag
* Aanspreken bij diefstal
* Aanhouden bij diefstal
* Aanspreken om tasinhoud te tonen
* Aanspreken bij dronkenschap
* Oefening overval

Certificering
Indien er een certificaat gewenst wordt zullen wij deze uitgeven.

Cursusduur
De cursus duurt 3 uur en heeft een minimaal aantal deelnemers van 6, maximaal 16, personen.

Prijs
Op aanvraag

Indien u zich wilt aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen via: cursus@dgs-arbo.nl of 0184 44 81 81.