BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium te detecteren. Zo heeft de brandmeldcentrale een belangrijke rol in het voorkomen of beperken van ongevallen en/of schade. Het zal duidelijk zijn dat om deze taak te vervullen de brandmeldinstallatie altijd in een optimale toestand moet zijn.

De Nederlandse Norm NEN2654 stelt dat de gebruiker van een gebouw waarin een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd één of meerdere personen aanstelt die opgeleid en geïnstrueerd zijn om te fungeren als beheerder (Opgeleid Persoon). De beheerder (Opgeleid Persoon) is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk van de brandmeldinstallatie. Tevens draagt de beheerder (Opgeleid Persoon) zorg voor het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen.

DGS Training & Advies  kan deze opleiding vakkundig voor u verzorgen zodat u meer dan volledig voldoet aan de gestelde eisen

Doelgroep/Doelstelling
Personen welke door de werkgever zijn aangewezen als aangewezen persoon, en verantwoordelijk zijn voor het beheer en periodieke controle van de aanwezige brandmeldinstallatie.

Inhoud opleiding
De rol van de beheerder (Opgeleid Persoon)
• doel van de brandmeldinstallatie
• Normen, regelgeving en certificering
• De rol van de beheerder (OP) binnen de organisatie.

Opbouw brandmeldsysteem
• omvang van een brandmeldinstallatie
• opbouw brandmeldsysteem
• de brandmeldcentrale
• de automatische- en handbrandmelders
• alarmeringen
• sturingen welke door de brandmeldcentrale verricht worden.

Beheer, controle en onderhoud
• doel en uitvoering NEN2654
• verantwoordelijkheden
• beheer door de gebruiker
• onderhoud door de gebruiker
• behandeling praktijkopdrachten
• praktijk

Lesmateriaal
Lesboek Beheerder Brandmeldinstallaties NIBHV

Examinering/certificering
Certificaat DGS

Cursusduur
1 daagse training

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding of specifieke kennis voor deze cursus vereist

Locatie
Onze Open inschrijvingen houden wij in Sliedrecht of middels onze BHVoké partners op > 17 locaties in Nederland.

Indien u gebruik maakt van de In-Company opleiding komen wij op uw locatie.

Prijs
Open inschrijving: € 245,- (excl. BTW, incl. locatiekosten, Koffie/Thee en Lunch)
In-company: Op aanvraag

Data locatie Sliedrecht 2021
Dinsdag 30 maart
Vrijdag 18 juni

Indien u zich wilt aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen via: cursus@dgs-arbo.nl of 0184 44 81 81.