Via deze weg willen wij u informeren met betrekking tot het Corona-virus en de relatie tot de opleidingen en trainingen die DGS Arbo en Veiligheid organiseert. Vanzelfsprekend volgen wij nauwlettend de nieuwsberichten en adviezen die vanuit het RIVM naar buiten worden gebracht. Naast deze adviezen zijn in onze branche van opleiders nog een aantal gerenommeerde instanties zoals het NIBHV en de branchevereniging BVBN, en die ons van informatie voorzien.

Op dit moment is er vanuit het RIVM en vanuit de verschillende instanties geen advies om cursussen te vermijden of te annuleren. BHV-cursussen en EHBO cursussen kunnen gewoon worden gegeven.

Natuurlijk is bij DGS Arbo & Veiligheid er alles aan gelegen om voor u en uw cursisten een veilig en gezond leerklimaat te realiseren en wij volgen daarom de landelijke protocollen en adviezen die worden gegeven. Op onze opleidingslocaties hebben wij maatregelen getroffen voor desinfectie, en worden de cursisten bijvoorbeeld verzocht regelmatig handen goed te wassen.

Daarnaast vragen wij cursisten en instructeurs die griepachtige verschijnselen hebben (verkoudheidsklachten en/of koorts) om niet naar de cursus te komen.

Beademen tijdens de reanimatieoefening.
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Het besmettingsgevaar wordt niet versterkt door mond op mond beademing op een oefenpop. Na het beademen door de cursist worden onze poppen direct gereinigd met alcohol alvorens de volgende cursist gaat beademen. Wij hebben begrip voor cursisten die op dit moment afzien van het beademen en wij zullen ons hier dan ook coulant tegenover opstellen.

Met inachtneming van bovenstaande maatregelen kunnen de BHV-cursussen inclusief het onderdeel reanimatie, gewoon worden gegeven. Daarbij gelden uiteraard de algemene aanbevelingen en richtlijnen die het RIVM over de beheersing van het coronavirus bekend maakt.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot het coronavirus in relatie tot onze opleidingen en trainingen zullen wij u uiteraard informeren. Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@dgs-arbo.nl of op telefoonnummer 0184-448181.

Namens het DGS team