VEILIG & CONTACTLOOS TRAINEN IN DE ‘ANDERHALVEMETERSAMENLEVING’

Protocol Corona virus en BHV/EHBO trainingen

 

Zolang er geen vaccin of effectieve behandeling is voor het Corona virus is afstand van elkaar
houden van cruciaal belang voor de gezondheid van eenieder.

 

Bij de uitvoering van trainingen benadert DGS Arbo & Veiligheid het virus als arbeidsrisico om, met passende beheersmaatregelen, ook tijdens de “anderhalvemetersamenleving” veilig te trainen. Voor het op peil houden van de geoefendheid van bedrijfsnoodorganisaties, dienen periodiek vakgerichte oefeningen gevolgd te worden.

 

DGS Arbo & Veiligheid heeft haar oefencentra aangepast en wijzingen doorgevoerd in de uitvoering van
trainingen om daarmee in een veilige omgeving de geoefendheid van uw hulpverleners in stand te houden.

 

Klik hier voor het volledige protocol, in dit protocol staan alle preventieve maatregelen en trainingsvarianten beschreven.