OVERZICHTSPLATTEGRONDEN

In het ontruimingsplan moeten overzichtsplattegronden zijn opgenomen conform NEN 1414. Dit ter verduidelijking van het tekstuele gedeelte van het ontruimingsplan. Deze plattegronden geven informatie over de plaatsing van de BHV-middelen in het bouwwerk.

Overzichtsplattegronden vormen een vast onderdeel van het ontruimingsplan. Indien u ontruimingsplan, overzichtsplattegronden en ontruimingsplattegronden afneemt, worden de overzichtsplattegronden kosteloos voor u vervaardigd.

Werkwijze en voorwaarden
De klant levert actuele digitale bouwtechnische tekeningen (bij voorkeur in AutoCAD – formaat) of actuele tekeningen op papier op schaal aan. Deze bouwtechnische tekeningen worden als tekenbasis gebruikt voor de overzichtsplattegronden.
Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op een locatie een inventarisatie te maken. Het is wenselijk om een medewerker (BHV’er), technische dienst of preventiemedewerker) bij deze inventarisatie aan te laten sluiten. Na de inventarisatie worden de overzichtsplattegronden getekend.

Standaard wordt geleverd
* Eén inventarisatie op uw locatie door DGS Training & Advies B.V.
* Digitale exemplaren in PDF – formaat.
* Overzichtsplattegronden geprint op A3 formaat papier (één print per plattegrond).

Optioneel wordt geleverd
* Opstellen tekenbasis (uurtarief ‘Adviseur (brand)veiligheid niveau 1’). Dit is alleen van toepassing als er geen actuele tekeningen in AutoCAD – formaat of actuele tekeningen op papier op schaal worden aangeleverd.
* Digitale exemplaren in AutoCAD – formaat (per bouwlaag).

Kosten
Prijs op aanvraag