BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIES – UITVOERING OP TAKEN

Tijdens de afwezigheid van uw Beheerder Brandmeldinstallatie ….
Indien u er geen heeft ….

Wij kunnen u uit de brand helpen!

Beschikt uw organisatie over een Beheerder Brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon) die maandelijks de verplichte controles van uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie verzorgt  ?

Deze controle dient uitgevoerd te worden door een Opgeleid Persoon / Beheerder Brandmeldinstallaties, en heeft betrekking tot een conform de NEN2535 gecertificeerde brandmeld- of ontruimingsinstallatie
Indien u een (gecertificeerde)  brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie heeft, of er vanuit gemeente/brandweer hiertoe een eis ligt, dan heeft u ook een Opgeleid Persoon  / Beheerder Brandmeldinstallaties nodig.  Volgens NEN 2654 art. 5.4 moet aan een gecertificeerde brand- of ontruimingsinstallatie namelijk periodiek preventief onderhoud worden gepleegd. Dit onderhoud omvat maatregelen die vereist zijn om de brandmeldinstallatie in nominale staat te houden.
Heeft u deze werkzaamheden ook tijdens de afwezigheid van uw Beheerder Brandmeldinstallatie goed geregeld ?
DGS Training & Advies  kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren. Tijdelijk of blijvend.  DGS Training & Advies  neemt de verplichte controles dan van u over. Onze Opgeleid Persoon/ Beheerder Brandmeldinstallaties inspecteert, constateert en rapporteert.

Inhoud
Specialisten van DGS Training & Advies verzorgen op professionele wijze uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie op alle benodigde punten. U voldoet daarmee geheel aan de verplichting om controles uit te voeren zodat uw gebruiksvergunning geen gevaar loopt. U hoeft uw overige personeelsleden niet onnodig te belasten. Kiest u voor gemak en professionaliteit, maak dan gebruik van onze Beheerder Brandmeldinstallatie.
Voordelen van Beheerder Brandmeldinstallatie via DGS Training & Advies
– Periodieke controle en preventief onderhoud;
– Deskundige specialisten;
– Voldoen aan de onderhoudsnorm NEN-2654;
– Geen overbelasting van collega’s tijdens afwezigheid van uw eigen beheerder.

Kosten
Indien wij voor uw brand- ontruimingsinstallatie  de verplichte taak van Beheerder Brandmeldinstallatie op ons nemen, inclusief onze aanwezigheid tijdens het  jaarlijkse verplichte onderhoud met uw onderhoudsdeskundig installatiebedrijf hanteren wij voor  een kleine of middelgrootte  installatie (maximaal 100 componenten en afhankelijk bouw object ) een minimum tarief van € 95,00 netto exclusief BTW per maand. Aanvullende kilometerkosten bedragen € 0,42 km

Duur van de overeenkomst:
De  overeenkomst wordt aangegaan voor de rest van het lopende en aansluitende kalenderjaar. De overeenkomst wordt nadien stilzwijgend van kalenderjaar tot kalenderjaar verlengd.  Alleen de cliënt kan schriftelijk , bij voorkeur per aangetekende brief, en met inachtname van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden voor afloop van het kalenderjaar opzeggen. Facturatie maandelijks na gedane OP taak en voorzien van werkrapport.
Wilt u zelf Beheerder Brandmeldinstallatie worden?  Volg dan de cursus bij DGS Training & Advies BV