VCA / VCU ZORGSYSTEEM

De juiste VCA of VCU begeleiding met een compleet gestructureerd VCA of VCU zorgsysteem zijn een van de belangrijkste aspecten binnen de VCA certificering.

VCA zorgsysteem
Ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn worden bedrijven door opdrachtgevers aangespoord of soms zelfs verplicht een VCA */**-certificaat te behalen. Deze VGM Checklijst is een standaard om de samenwerking tussen de verschillende partijen te systematiseren en daarmee te optimaliseren. Dit alles heeft als doel continu de prestaties op de gebieden veiligheid, gezondheid en milieu op een hoger niveau te brengen.
Het behalen en behouden van een VCA */**-certificaat is een bewijs van de voortdurende aandacht voor de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu binnen een organisatie. Om dit te bereiken worden bestaande werkwijzen zoveel mogelijk gehandhaafd en indien nodig aangepast. De zo ontwikkelde werkwijzen worden in het juiste tempo in de organisatie geïntegreerd. Zodra het gewenste en vereiste niveau is bereikt zal het systeem 3 maanden aantoonbaar moeten functioneren waarna het getoetst zal worden door een certificerende instantie.

Door middel van een presentatie brengen wij u op de hoogte van de inhoud van de VCA */**-normen. Met een nulpuntsbepaling brengen we het huidige organisatieniveau op de gebieden veiligheid, gezondheid en milieu in kaart en spiegelen dit aan de VCA */**-normen. Dit wordt gedaan door het interviewen van leidinggevenden en medewerkers om de beleving te kunnen vaststellen. Ook worden reeds aanwezige procedures en documenten beoordeeld op hun conformiteit met het gestelde in de VCA */**-checklijst. Op basis van deze nulpuntsbepaling kunnen wij een inschatting maken van de te verwachten kosten en de termijn waarop e.e.a. gerealiseerd kan worden.

Inhoud
Wat is een VCU-zorgsysteem?
Een VCU-zorgsysteem is een systeem waarmee uitzend- en detacheringsbureaus gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van arbozorg, waardoor zij beter in staat zijn relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.
De implementatie van een VCU-zorgsysteem
Ten behoeve van de implementatie van een VCU-zorgsysteem dient er conform de VCU-norm (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus) een handboek te worden opgesteld ¬met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

Middels een VCU-certificaat is een uitzend- dan wel detacheringsbureau in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCU-checklijst.
Het VCU-certificaat is in eerste instantie bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel uitzenden naar:
Opdrachtgevers die VCA- respectievelijk VCU-certificering opleggen.
Organisaties met een VCA-certificaat.
Waarmee kan DGS Training & Advies u van dienst zijn?
U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot een VCA en- of VCU-zorgsysteem. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het complete VCA / VCU-zorgsysteem, cursussen en opleidingen, etc. U kunt er voor kiezen om het gehele certificeringstraject bij ons onder te brengen of slechts een gedeelte ervan. DGS Training & Advies heeft ruime ervaring in vrijwel alle voorkomende branches.

Kosten
Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden en de investering inzake een VCA of VCU-zorgsysteem, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting en/of het aanvragen van een offerte, dit alles uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.