INSPECTIE BRANDVEILIGHEID

Vanuit diverse onderdelen van de regelgeving (Woningwet en Bouwbesluit 2012) is een
gebruiker van een gebouw verantwoordelijk voor een brandveilig gebouw en een brandveilig gebruik ervan. Indien u een inspectie brandveiligheid laat uitvoeren ontvangt u een rapportage met daarin de tekortkomingen op dit gebied. Achterin de rapportage zijn de actiepunten terug te vinden in een Plan van Aanpak. De inspectie wordt gehouden op basis van steekproeven door het gehele bouwwerk.

Inhoud
Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op de locatie een rondgang te maken. Het is wenselijk om een medewerker (BHV’er, technische dienst of preventiemedewerker) bij deze rondgang aan te laten sluiten. Voor de adviseur moeten (indien aanwezig) op de locatie de volgende documenten inzichtelijk zijn om een zo goed mogelijk rapportage op te stellen.

DGS Training & Advies werkt hierbij nauw samen met deskundigen op het gebied van brandveiligheid en werkt hiervoor ondermeer met inspectieschema’s.
In de inspectieschema’s staat hoe een inspectie in zijn werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd.
Aan de hand van een inspectie zal er een rapportage worden opgesteld en zullen gelijk oplossingen besproken worden hoe eventuele tekortkomingen opgelost kunnen worden.
Gebruiksvergunning / -melding.
Logboek BMI (brandmeldinstallatie), logboek OAI (ontruimingsalarminstallatie), logboek brandbestrijdingsvoorzieningen, logboek liften en logboek nood- / vluchtrouteaanduiding
Actuele RI&E (risico inventarisatie en -evaluatie).

Standaard wordt geleverd:
Eén inventarisatie op uw locatie door DGS Arbo & Veiligheid B.V..
Eén rapport (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
Eén rapport (ingebonden exemplaar).
Optioneel wordt geleverd:
Extra rapport (ingebonden exemplaar).

Kosten
Prijs op aanvraag