INDIENING GEBRUIKGSVERGUNNING- / MELDING

Op basis van het Bouwbesluit 2012 is het voor veel gebruikers van een bouwwerk
wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een gebruiksvergunning / -melding. Deze verplichting is onder andere afhankelijk van het aantal aanwezige personen, al dan niet in het nachtverblijf en de mate van zelfredzaamheid van aanwezige personen. Of u daadwerkelijk verplicht bent om in het bezit te zijn van een gebruiksvergunning / -melding kan een adviseur van DGS Arbo & Veiligheid B.V. voor u vaststellen.

Een door het bevoegd gezag gewaarmerkte gebruiksvergunning / -melding moet altijd zijn voorzien van gewaarmerkte tekeningen conform Bouwbesluit 2012. Hierom bestaat het traject uit:
Opstellen en indienen van de aanvraag gebruiksvergunning / -melding.
Opstellen en indienen van bijbehorende gebruiksvergunningtekening(en).

Inhoud
De klant levert, voor zover dit mogelijk is, per bouwlaag een actuele installatietekening. Indien dit niet mogelijk is, levert men een actuele bouwtechnische tekening of actuele tekeningen op papier op schaal.
Op basis van de aangeleverde tekeningen worden de gebruiksvergunningtekening(en) opgesteld. Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op een locatie een inventarisatie te maken. Het is wenselijk om een medewerker (BHV’er, technische dienst of preventiemedewerker) bij deze inventarisatie aan te laten sluiten. Na het opstellen van de tekeningen wordt de aanvraag gebruiksvergunning / -melding opgesteld en ingediend.
Standaard wordt geleverd:
Eén indiening gebruiksvergunning / -melding.
Eén indiening gebruiksvergunningtekening per bouwlaag.
Eén inventarisatie op uw locatie door DGS Arbo & Veiligheid B.V..
Optioneel wordt geleverd:
Opstellen tekenbasis (uurtarief ‘Adviseur (brand)veiligheid niveau 1’). Dit is alleen van toepassing als er geen actuele tekening in AutoCAD – formaat of actuele tekening op papier op schaal worden aangeleverd.
Digitale exemplaren in AutoCAD – formaat (per bouwlaag).

Kosten
Prijs op aanvraag